Financiële steun

Hoe helpen?

  • Giften met attest voor belastingsvermindering
    BE48 5230 8027 2427 BIC TRIOBEBB van Leraars zonder Grenzen
    Vergeet zeker niet volgende vermelding te noteren: gift aan LzG voor VZW Cradock & Co Zuid-Afrika + naam
  • Giften zonder attest (jaartotaal minder dan 40€)
    BE37 7310 1180 0528 BIC KREDBEBB van VZW Cradock & Co Zuid-Afrika met de vermelding van de naam