Hoe het begon

Tijdens een toeristische reis doorheen Zuid-Afrika in 2000 worden we geconfronteerd met een eindeloze rij aan noden en problemen bij de zwarte gemeenschap van het stadje Cradock. We bezoeken de township ‘Lingelihle’

Eens terug thuis nemen we de beslissing om daar ooit terug te keren met als doel een steentje bij te dragen aan de kwaliteit van leven van die mensen. Er worden fondsen ingezameld, de VZW Cradock & Co Zuid-Afrika wordt opgericht en in 2005 keren we terug om onze plannen meer concreet in te vullen. Gezien onze jarenlange ervaring in de sector en de nood op dat moment  wordt gehandicaptenzorg onze hoofdbekommernis.

Er biedt zich een dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking aan. Het dagcentrum moet verhuizen en zich opsplitsen. De kinderen kunnen in de school terecht, voor de volwassenen moet men bouwen en daar is geld voor nodig. We springen direct mee in het verhaal en willen hier concreet mee aan de slag gaan. In 2006 wordt de bouw van het ‘Lukhanyo Adult Centre’ een feit.

We zijn nu enkele jaren verder en de ondersteuning van de 2 dagcentra is volop bezig. Het gaat hier om financiële steun en om inhoudelijke betrokkenheid.